Projekt "Od KULTURnika do MENedžerja: Vzpostavitev in krepitev trajnega zaposlovanja etničnih skupin in priseljencev v kulturi" se izvaja v organizaciji Zavoda KROG, in sicer od junija 2013 do septembra 2014, v Kopru, Novi Gorici in delno v Ljubljani.

Ključni namen projekta je krepitev zaposlitvenih možnosti etničnih skupin in priseljencev (kot ranljivih skupin) na področju managementa kulturnih projektov ter krepitev usposobljenosti posameznikov v organizacijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost etničnih skupin in priseljencev v Sloveniji.

V okviru projekta bodo za pripadnike različnih manjšin in skupnosti ter za vse, ki jih zanimata kultura in umetnost, organizirana usposabljanja s področja managamenta kulturnih projektov. Prijava